Чеська Республіка
Filmařská 12, 152 00, Praha 5 - Barrandov,
IČO: 09214194
info@odborovysvaz.com

Охорона праці

Охорона праці - це скорочений термін для пояснення безпека та охорона здоров'я під час роботи, часто також означують абревіатурою BOZP.

Охорона праці - це комплекс заходів на основі юридичних зобов'язань і внутрішніх директив з безпеки роботодавця, службовців для усунення нещасних випадків на роботі,потенційних ризиків для здоров'я та безпеки працівника.

BOZP регулюється більш ніж 110 правовими актами, сотнями технічних стандартів та іншими директивами.

Найбільш фундаментальними з цих законів є:

  • Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce
  • Zákon č. 309/2006 Sb. – Zákon, kterým se upravují další požadavky BOZP
  • Zákon č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví
  • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Більш детальну інформацію про закони з охорони праці можна знайти в статті BOZP INFO - список законів, указів і постанов Уряду (чинне законодавство BOZP)

We use cookies to give you the best experience.
ukUkrainian