Česká Republika
Filmařská 12, 152 00, Praha 5 - Barrandov,
IČO: 09214194
info@odborovysvaz.com

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce je zkrácený termín pro označení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, často známý také pod zkratkou BOZP.

Bezpečnost práce je komplexní soubor opatření vycházející ze zákonných povinností a vnitřních bezpečnostních směrnic zaměstnavatele sloužící k eliminaci pracovních úrazů, potenciálních zdravotních a bezpečnostních rizik zaměstnance.

BOZP je upravována více než 110 právními předpisy, stovkami technických norem a dalšími směrnicemi.

Nejpodstatnější z těchto zákonů pak jsou:

  • Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce
  • Zákon č. 309/2006 Sb. – Zákon, kterým se upravují další požadavky BOZP
  • Zákon č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví
  • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Detailnější informace o zákonech týkajících se BOZP se dočtete v komplexním článku BOZP INFO – seznam zákonů, vyhlášek a vládních nařízení (aktuální a platná legislativa BOZP)

We use cookies to give you the best experience.
cs_CZCzech