Česká Republika
Filmařská 12, 152 00, Praha 5 - Barrandov,
IČO: 09214194
info@odborovysvaz.com

Ochrana a prosazování pracovněprávních...

Odborový svaz

zahraničních a agenturních zaměstnanců

V České republice je právo sdružovat se s jinými se zájmem ochrany svých hospodářských a sociálních zájmů zakotveno v Ústavě, přesněji v Listině základní práv a svobod.

Úkolem odborů je maximalizovat užitek svých členů.

Každý zaměstnanec se může stát členem odborové organizace. Zaměstnavatel nemůže založení odborové organizace nijak zakázat.Odborová organizace chrání anonymitu svých členů žádný zaměstnanec nemůže být pro své členství znevýhodňován.Vyžaduje zákon minimálně tři členy v odborové organizace, kteří jsou zároveň zaměstnanci příslušného zaměstnavatele. 

Výhody členství v odborové organizace:

 • Svým členům poskytuje bezplatnou právní pomoc;
 • Zastupování před soudem;
 • Všeobecnou informovanost ohledně BOZP;
 • Ochrana před neoprávněným propuštěním;
 • Taký účastníky odborove organizace dostávají takové příležitosti jako bezpečnější pracovní podmínky, možnost delší dovolenou, 13. plat.

Odborová organizace působí u zaměstnavatele a má právo jednat, jen jestliže je k tomu oprávněna podle stanov a alespoň 3 její členové jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru; kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy může za těchto podmínek jen odborová organizace nebo její pobočná organizace, jestliže ji k tomu opravňují stanovy odborové organizace. § 286 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Pluralita - je stav, kdy u jednoho zaměstnavatele působí vedle sebe více odborových organizací

Pluralita je legislativně upravena tzv. „zákonem o pluralitě odborů“; zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli ve znění pozdějších předpisů a dále také zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. 

Stačí vyplnit tento formulář

Doporučujeme vám zadat e-mail, abyste objasnili informace, které jste poskytli

  Spojte se

  Napište nám

  E-mail : info@odborovysvaz.com

   

  Telefonní číslo : +420775294285 (Viber)

  Naším cílem je obrana zahraničních a agenturních zaměstnanců a garance důstojných podmínek práce

  Ochrana vašich pracovních práv

  Můžeme Vám nabídnout právní podporu na obranu pracovních práv.

  Soukromí Vašich Osobních Údajů

  Váša účast v ZAZ je anonymní, nezasíláme seznam členům organizace zaměstnavateli. Ze sve strany můžeme zajistit úplně soukromí Vašich osobních údajů.

  Konzultace jakýmkoli způsobem, který je pro vás vhodný

  Kontaktujte nás vhodným pro vás způsobem (email, Viber, Whatsapp, Telegram, Messenger)

  Chcete-li vstoupit do odborů, musíte se seznámit s podmínkami vstupu do odborů a vyplnit vstupní formulář...
  We use cookies to give you the best experience.

  Робота в Чехії. Вся правда про працевлаштування, проживання та відношення роботодавців

  View Project

  Řekli jsme lidem o výhodách naší organizace

  V sobotu 19.10.2022 uspořádali úvodní setkání s Ukrajinci, kteří dočasně pobývají v České republice. Řekli jsme lidem o výhodách naší organizace a poskytli právní poradenství týkající se...
  View Project

  Co je odbor ? a jak to funguje …

  Toto video jasně ukazuje, co přesně je odbor a předmět jeho činnosti.
  View Project

  GDPR co to je ? Jakou zodpovědnost před vámi neseme.

  Obecné nařízení o ochraně údajů 2016/679 je nařízení v právu EU o ochraně údajů a soukromí v Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru. Zabývá se také...
  View Project

  Bezpečnost práce

  Bezpečnost práce je zkrácený termín pro označení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, často známý také pod zkratkou BOZP. Bezpečnost práce je komplexní soubor opatření vycházející ze zákonných povinností a...
  View Project
  cs_CZCzech